top of page

Ontstaan JOTAM

Paul Beck (1927-2006), artistiek self-made man met muzikale ziel, bracht in 1973, naar een idee van de toenmalige onderpastoor Theo Hebbelinck, een tiental tieners samen, die allen individueel naschoolse muziekacademie volgden in Aalst, Affligem en Asse. Onder zijn leiding werd samen instrumentaal gemusiceerd en stap voor stap groeide deze talentvolle groep jonge lui aan.

Eerste optredens, waar nog bronnen van zijn (programmaboekje), zijn de opluistering van de Kerstvieringen in 1974 en 1975 in de Sint-Walburgakerk te Meldert. Voor deze kerstliederen werd er tevens beroep gedaan op de twee laatste klassen van de Zustersschool van Meldert (thans Vrije Basisschool Meldert). Deze samenwerking viel zo goed mee dat deze zangertjes met plezier wouden verder doen. Koor en orkest van Jotam zijn geboren. Vanaf dan was de opluistering van de Kerstmis een jaarlijks weerkerend belangrijk evenement. De eerste vermelding met de namen van leden van Jotam in mijn bezit, is een opluistering van een misviering in Scheldewindeke op 18 september 1976. Deze bevatten volgende namen : Beck Lieve (piano/orgel), Beck Geert(klarinet, saxofoon), Callebaut Bart (dwarsfluit), Callebaut Joost(gitaar), Van Brempt Raf (trompet), Dujardin Ivo(voorzang), Peeters Wim (voorzang) en koor : Dooms Els, Mattens Hilde, Rabaut An, Van Langenhove Sonja o.l.v. Paul Beck.

Van begin januari 1977 tot 1987 werd er “Driekoningen” gezongen. Hierbij werd een instrumentale en vocale groep samengesteld uit Jotam waarbij speciale arrangementen werden geschreven aangepast aan diegenen die meegingen. Er werd dan opgetreden bij de mensen thuis op “uitnodiging”. De kas van het koor kon hiermee de nodige financiën verkrijgen om investeringen te blijven doen in technische ondersteuning en aankoop van instrumenten en partituren.

Jong Talent Meldert wist heel was sfeervolle optredens te brengen. In hoofdzaak luisterden zij de parochiale diensten op bij speciale gelegenheden en hoogdagen. Daarbuiten verzorgden zijn ook talrijke muzikale happenings allerhande. Naast de kwaliteit groeide ook de kwantiteit, zodat Jotam na een tiental jaar op zo’n 25 jonge zangers kon rekenen en een 7 tal geschoolde muzikanten die instonden voor de artistieke begeleiding. Het hoofddoel bleef: het beoefenen van muziek en zang aanmoedigen bij de jeugd. Dit alles gebeurde in een familiale sfeer, met aandacht voor het met mekaar leren omgaan en het vormen van een groep met een sterke homogeniteit en bijzonder goede onderlinge verstandhouding.

Van Jeugdgroep naar volwaardig koor

Vanaf 1978 groeide het koor verder aan tot een 40/45 tal leden. Er waren verscheidene optredens o.a. in het Parochiecentrum in Meldert, Cultureel Centrum van Affligem ter gelegenheid van de “Pajottenfeesten” , in een uitverkocht Cultureel Centrum De Werf Aalst o.a. met de “Rattenvanger van Hameln”, in de “Tuf-tuf club” Aalst, Zaal Breughel te Moorsel, in kerken en zalen te Vlekkem, Zottegem, Voorde, Schellebelle, Welle Denderleeuw en zelfs

in het “Casino” van Gent, waar een feest voor een 800 tal mensen succesvol werd opgeluisterd. Verder waren ze ook te gast in Gaasbeek, Kruibeke, OLV-kliniek in Aalst enz…

Jaarlijks, vanaf de jaren 1980 tot 1991, werd ook tijdens de vakantie in augustus een bus uitstap gepland voor de ganse groep. De leden van het koor konden voor een klein prijsje inschrijven. Ouders en familie mochten mee aan kostprijs. Dit initiatief zorgde voor nog een grotere samenhorigheid. Er waren uitstappen o.a. naar de Semoisvallei, Antwerpen, pretpark “Bellewaerde”, Ieper en de Vlaamse Ardennen, Valkenburg en de Voerstreek, Boulogne en Cap Blanc-Nez, Monschau, Canterbury.

Niet alleen kerkelijke muziek maar alle mogelijke profane genres werden ingestudeerd : muzikaal entertainment, filmmuziek, dansmuziek, volksliederen uit alle landen, popmuziek. Vanaf 5 februari 1980 is Jotam ook erkend door de Stedelijke Raad voor Cultuur en Culturele Vrijetijdsbesteding van de Stad Aalst en werd ook regelmatig de technische accommodatie aangepast en uitgebreid.

In maart 1987 nam Frank De Moor (schoonzoon van Paul Beck) de muzikale leiding van Jotam over. Na volledig het Koninklijk Conservatorium Brussel te hebben doorlopen en als tenor deel uitmakend van het BRT-koor (thans het Vlaams Radio Koor) was hij diegene die Jotam, samen met zijn echtgenote (Lieve Beck) een nieuw elan gaf. Lieve Beck, die ondertussen eveneens met succes het Lemmensinstituut en het Koninklijk Conservatorium Brussel heeft doorlopen voor notenleer en muziekpedagogie, gaf tevens les aan de Muziekacademie van Anderlecht als lerares notenleer en balletbegeleiding (piano). Paul Beck bleef aan boord van het koor en ontpopte zich vooral als zanger, organisator en technische bijstand.

In 1988 telde Jotam een veertigtal jonge mensen, vooral jongvolwassenen maar de regelmaat verdween uit de groep. Sommigen hadden geen tijd meer ten gevolge van voortgezette studies en veranderende thuissituaties (trouwen, begin job). Nieuwe jonge zangers kwamen niet meer bij het koor en er was geen opvolging. Een reorganisatie drong zich op. Gelukkig beantwoordden heel wat mensen uit Meldert en omgeving de oproep van Frank en Paul om de groep te komen versterken en aan te vullen. Vanaf dan werd het koor een gemengd vierstemmig koor dat uit zo’n 30 a 35 zangers bestond. Het instrumentaal ensemble werd niet meer aangehouden omdat de wegen scheiden door de veranderende familiale omstandigheden van de instrumentisten. Lieve Beck bleef de vaste begeleidster. Dit jaar is zij dat dus, samen met het ontstaan van Jotam, al voor 50 jaar.

bottom of page